Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Χάος με τη δημόσια ακίνητη περιουσία

Χάος με τη δημόσια ακίνητη περιουσία
 Τέσσερα στα δέκα ακίνητα είναι καταπατημένα, δύο στα δέκα είναι άγνωστο πού βρίσκονται
Ισχυρές επιφυλάξεις διατυπώνουν παράγοντες της αγοράς για τα δυνητικά έσοδα από την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου. Οι επιφυλάξεις εδράζονται στο εάν υπό τις παρούσες συνθήκες θα εκδηλωθεί το απαιτούμενο ενδιαφέρον από επενδυτές και στη χαώδη κατάσταση που χαρακτηρίζει την ιδιοκτησιακή κατάσταση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΣΤΑΜΕ, από τα εκτιμώμενα σε 71.000 δημόσια ακίνητα, το 22,75% είναι άγνωστα στο κράτος και το 40% είναι καταπατημένα. Μόλις 13,47% αυτών είναι πραγματικά ελεύθερα προς αξιοποίηση, χωρίς να σημαίνει ότι διαθέτουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα τα καθιστούσαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Η επιλογή ακόμη και 100 αξιοποιήσιμων ακινήτων, τονίζεται στη μελέτη, αποτελεί φιλόδοξο στόχο. Είναι ενδεικτικό ότι από τα 30.000 ακίνητα που διαχειρίζεται η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ), μόλις τα 720 μισθώνονται σε τρίτους και αποφέρουν έσοδα. Η ΚΕΔ εκτιμά την αξία της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σε 272 δισ. ευρώ, αλλά σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΣΤΑΜΕ η εκτίμηση αυτή απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα.
Χωρίς κεντρικό έλεγχο
Στη χαώδη αυτή κατάσταση συνέβαλε καθοριστικά και η απουσία κεντρικού ελέγχου των δημοσίων ακινήτων, η ιδιοκτησία και διαχείριση των οποίων είναι διασπαρμένη σε πολλούς δημόσιους φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: