Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

VIDEO : ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ¨ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ) ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

http://www.youtube.com/watch?v=dehugrWlpho&feature=player_detailpage

Δεν υπάρχουν σχόλια: